Droga wodna Warty z Konina do Kostrzyna nad Odrą

Warta jest urokliwą rzeczką nie tylko w swojej dolnej części, ale także na odcinku Konin-Poznań. Przepływamy przez bujne korytarze zieleni kilku parków krajobrazowych. Mijamy kilka urokliwych wysepek. W wielu miejscach mijamy wybudowane niedawno i opustoszałe urokliwe mariny oraz wiele wiejskich przystani składających się z małej kładki przymocowanej do lądu. Warta jest węższa od Wisły, mniej jest niespodzianek w nurcie, niewiele mielizn, trudno spotkać łachy, wyspy. Warta jest różnorodna, czasem meandruje wśród lasów, w dolnej części płynie szerokim prostym korytem. Płynąc Wartą co kilka kilometrów odnajdziemy w leśnej kniei ukryte stare pałace.